Modul de constituire a grupului de interes economic

Grup de Interes EconomicInainte de a trece la prezentarea modului in care un grup de interes economic poate fi constituit, vom trece in revista cateva caracteristici ale acestuia. In primul rand, grupul de interes economic este reglementat de dispozitiile Titlului V din Legea nr. 161/2003, cu completarile si modificarile ulterioare. La nivel european, grupurile de interes economic sunt reglementate prin Regulamentul (CEE) nr. 2137/85.

 

Definitia grupului de interes este data de art. 118, alin. (1), din Legea 161/2003, astfel:   “grupul de interes economic – G.I.E. reprezinta o asociere intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, constituita pe o perioada determinata, in scopul inlesnirii sau dezvoltarii activitatii economice a membrilor sai, precum si al imbunatatirii rezultatelor activitatii respective”. In acelasi articol se precizeaza ca grupul de interes economic este persoana juridica cu scop patrimonial, care poate avea calitatea de comerciant sau necomerciant. Dintr-un grup economic nu pot face parte mai mult de 20 membri.
Legea prevede si cateva aspecte legate de ceea ce nu poate face un grup economic, spre deosebire de firme sau alte forme juridice (poti citi aici mai mult daca esti interesat de infiintare firma). Intre acestea:

 • grupului nu ii este permis sa desfasoare o activitate de administrare ori de supraveghere a activitatii membrilor sai sau a unei alte persoane juridice, in special in domeniile personalului, finantelor si investitiilor, nici in mod direct si nici indirect;
 • un grup nu poate sa detina actiuni, parti sociale sau de interes la una dintre societatile comerciale membre;  detinerea celor mentionate este permisa numai daca se face in numele membrilor si in masura in care aceasta este necesara pentru indeplinirea obiectivelor grupului;
 • un grup nu poate sa angajeze mai mult de 500 de persoane;
 • un grup de interes economic nu poate sa fie membru al altui similar sau al unui grup european de interes economic.
 • nu poate emite actiuni, obligatiuni sau alte titluri negociabile.

Pentru mai multe detalii cu privire la ceea ce nu poate face un grup de interes economic, consultati art. 118 din Legea nr. 161/2003 sau informatiile prezentate pe portalul ActeFirma.ro.
Potrivit art. 165, din legea mentionata anterior, grupul nu poate avea drept scop obtinerea de profituri pentru sine.

“(2) Daca din activitatea grupului rezulta profit potrivit situatiei financiare anuale, acesta va fi distribuit in totalitate, in mod obligatoriu, intre membrii grupului, cu titlu de dividende, in cotele prevazute in actul constitutiv sau, in lipsa unei asemenea clauze, in parti egale.”

Constituirea grupului de interes economic

Grupul de interes economic se constituie conform art. 120 din Legea nr. 161/2003, prin contract semnat de toti membrii si incheiat in forma autentica, denumit act constitutiv. Sunt considerate fondatori ai grupului persoanele care semneaza actul constitutiv si cele care au un rol determinant in constituirea acestuia. Grupul de interes economic se poate constitui cu sau fara capital.
La stabilirea sediului grupului trebuie sa se tina cont de urmatoarele aspecte: sa fie stabilit la locul in care se afla administratia centrala a grupului sau sa fie stabilit la locul in care se afla administratia centrala a unuia dintre membrii grupului sau, in cazul unei persoane fizice, activitatea principala a acesteia, daca grupul exercita o activitate in locul mentionat.
In art. 122, al legii mentionate, se prevede ca actul constitutiv al grupului de interes economic stabileste modul de organizare a grupului. Actul constitutiv cuprinde:

 •  denumirea grupului de interes economic;
 •  datele de identificare ale membrilor, persoane fizice; denumirea, forma juridica, sediul si nationalitatea membrilor, persoane juridice;
 •  codul numeric personal al membrilor, persoane fizice; codul de identificare a membrilor, persoane juridice;
 •  obiectul de activitate al grupului de interes economic;
 •  date cu privire la capitalul subscris si cel varsat;
 •  durata grupului;
 •  membrii care reprezinta si administreaza grupul sau administratorii nemembri, persoane fizice ori juridice, puterile ce li s-au conferit acestora si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat, precum si conditiile in care acestia pot fi revocati;
 •  clauze privind controlul gestiunii grupului;
 •  sediile secundare;
 •  modul de dizolvare si de lichidare a grupului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *