Ce trebuie sa stim cu privire la infiintarea unei Societati in Comandita Simpla (SCS)

SCSPotrivit Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale, republicata, societatile comerciale se vor constitui in una dintre urmatoarele forme:

 • a) societate in nume colectiv;
 • b) societate in comandita simpla;
 • c) societate pe actiuni;
 • d) societate in comandita pe actiuni si
 • e) societate cu raspundere limitata. In continuare vom puncta cele mai importante aspecte pe care trebuie sa le cunoasteti la momentul infiintarii unei societati in comandita simpla (SCS).

Cu privire la asociatii unei societati in comandita simpla (S.C.S.),  potrivit art. 3 din legea anterior mentionata, acestia raspund nelimitat si solidar pentru obligatiile sociale. Asocierea se bazeaza pe increderea deplina a doi sau mai multi asociati. Conform legii, SNC are minim un asociat comanditat (care raspunde nelimitat si solidar pentru obligatiile sociale;  si poate avea calitatea de administrator) si un asociat comanditar.

Comanditarul poate incheia operatiuni in contul societatii numai pe baza unei procuri speciale pentru operatiuni determinate; poate indeplini servicii in administratia interna a societatii, poate face acte de supraveghere, poate participa la numirea si la revocarea administratorilor, sau poate acorda, in limitele actului constitutiv, autorizarea administratorilor pentru operatiunile ce depasesc puterile lor; de asemenea, are dreptul de a cere copie de pe situatiile financiare anuale si de a controla exactitatea lor).
Art. 5 din Legea nr. 31/1990, republicata, prevede ca SCS se constituie prin contract de societate. Actul constitutiv  al SCS, care se incheie sub semnatura privata si se semneaza de toti asociatii, este contractul de societate.

La infiintarea SCS, trebuie sa se stabileasca denumirea sau firma care trebuie sa cuprinda numele a cel putin unuia dintre asociatii comanditati, cu mentiunea „societate in comandita”, scrisa in intregime si sa se faca dovada sediului social, asa cum se procedeaza in cazul oricarei societati comerciale (ai aici mai multe informatii despre infiintare SRL). De asemenea, in actul constitutiv trebuie stabilita activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare societatea in vederea obtinerii de profit (productie, comercializare, prestari de servicii, tranzactii, intermedieri, etc).
Pentru infiintarea S.C.S. legea nu impune un minim de capital si un minim de varsamant, fondatorii stabilind  prin acordul de vointa, valoarea si structura capitalului social initial.  Aportul comanditarilor poate fi in numerar, natura sau in drepturi de proprietate industriala si creante (in acest caz, aportul se considera varsat numai la data incasarii sumei de catre societate), iar aportul comanditatilor in firma este doar priceperea si abilitatea lor profesionala, acestia fiind lipsiti de capital.

Actul constitutiv al societatii in comandita simpla va cuprinde:

 • a) datele de identificare a asociatilor; la SCS se vor arata si asociatii comanditati;
 • b) forma, denumirea si sediul social;
 • c) obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale;
 • d) capitalul social, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in numerar sau in natura, valoarea aportului in natura si modul evaluarii.
 • e) asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati, datele lor de identificare, puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat;
 • f) partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi;
 • g) sediile secundare – sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica –, atunci cand se infiinteaza o data cu societatea, sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o atare infiintare;
 • h) durata societatii;
 • i) modul de dizolvare si de lichidare a societatii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *