Caracteristici ale unei Societati pe Actiuni

Cadrul juridic al societatilor comerciale din Romania este reglementat de Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale, republicata. In cele ce urmeaza, vom analiza societatea pe actiuni (denumita in continuare “SA”). SA este o societate de capital.

Capitalul social al SA

 

Capitalul social al SA este impartit in actiuni, iar obligatiile sociale sunt garantate cu patromoniul social. Potrivit art. 10, alin. (3)  al Legii nr. 31/1990, republicata, numarul actionarilor in SA nu poate fi mai mic de 2. Daca, pe o perioada mai mare de 9 luni, SA are mai putin de 2 actionari, orice persoana interesata poate solicita instantei dizolvarea societatii. Insa aceasta nu va fi dizolvata daca, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti de dizolvare, numarul minim de actionari prevazut de lege este reconstituit.

Potrivit art. 10 din legea anterior mentionata, capitalul social al  SA nu poate fi mai mic de 90.000 lei  si, potrivit art. 93, valoarea nominala a unei actiuni nu poate fi mai mica de 0,1 lei. Pentru informatii suplimentare puteti consulta si portalul ActeFirma.ro

 

Adunarea Generala

 

Societate pe ActiuniAdunarea Generala a SA poate fi convocata: de catre administratori sau de catre directorat (in situatia pierderii de capital, la cererea asociatilor sau in cazul in care mandatul de administrator este vacant), de catre cenzori, sau de catre instanta. Adunarea Generala poate fi si spontana. Convocarea cuprinde anumite elemente obligatorii, intre acestea:
– locul si data tinerii adunarii generale;

– ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii;

Potrivit art. 117, alin. 8,  din Legea nr. 31/1990, republicata,  regulile prevazute pentru convocarea adunarii generale sunt aplicabile si adunarii obligatarilor.

Administrarea SA

 

Actionarii SA pot opta intre doua sisteme de administrare: unitar (cu un singur nivel de administratre,  anume cel exercitat de admnistratorul unic sau consiliul de administratie) sau dualist (cu un mecanism bine structurat de conducere si monitorizare, impartit pe doua niveluri de competente: directoratul si consiliul de supraveghere).

Actionarii nu pot alege concomitent  ambele sisteme. SA este administrata de un numar impar de administratori – unul sau mai multi.  Societatile a caror situatii financiare fac obiectul unei obligatii legale de auditare sunt obligate sa fie administrate de minimum 3 administratori. Cand mai multi administratori administreaza o societate, acestia formeaza un consiliu de administratie ale carui decizii trebuie sa fie validate in prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor, daca prin actul constitutiv nu se prevede un numar mai mare si prin votul majoritatii acestora.

Deciziile in cadrul consiliului de administratie se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti.
Potrivit art. Art. 153 15 „Directorii unei societati pe actiuni, in sistemul unitar, si membrii directoratului, in sistemul dualist, nu vor putea fi, fara autorizarea consiliului de administratie, respectiv a consiliului de supraveghere, directori, administratori, membri ai directoratului ori ai consiliului de supraveghere, cenzori sau, dupa caz, auditori interni ori asociati cu raspundere nelimitata, in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate, nici nu pot exercita acelasi comert sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocarii si raspunderii pentru daune.”
Potrivit legii, SA are 3 cenzori si un supleant, daca actul constitutiv nu prevede un numar mai mare.  In nicio situatie, legea nu permite sa fie mai putin de trei cenzori si un supleant. Adunarea Generala numeste cenzorii pentru un mandat de 3 ani, de asemenea ii poate revoca. Cenzorii pot fi realesi.

Dizolvarea si lichidarea SA

Procedura de dizolvare a unei societati pe actiuni difera putin de procedura de dizolvare firma. Potrivit legii,societatea pe actiuni se dizolva prin:

  • a)    trecerea timpului stabilit pentru durata societatii;
  • b)    imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia;
  • c)    declararea nulitatii societatii;
  • d)    hotararea adunarii generale;
  • e)    falimentul societatii;
  • f)     hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave dintre asociati, ce impiedica functionarea societatii;
  • g)    alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii.

SA se mai poate dizolva si in urmatoarele situatii:

  •  in urma unor pierderi stabilite prin situatiile financiare, activul net al societatii, s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris;
  •  societatea are mai putin de 2 actionari pe o perioada mai lunga de 9 luni. Societatea nu va fi dizolvata daca pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti de dizolvarea, numarul minim de actionari este reconstitutit.
  • Daca, prin actul constitutiv, nu se prevede altfel, adunarea generala hotaraste lichidarea SA, in acest sens numind lichidatorii. Potrivit art. 265, “(1) administratorii, respectiv membrii directoratului, vor prezenta lichidatorilor o dare de seama asupra gestiunii, pentru timpul trecut de la ultima situatie financiara aprobata pana la inceperea lichidarii”. Lichidatorii au dreptul sa aprobe darea de seama si sa faca sau sa sustina eventualele contestatii cu privire la aceasta. Potrivit art. 266, “in cazul in care unul sau mai multi administratori, respectiv membri ai directoratului, sunt numiti lichidatori, darea de seama asupra gestiunii administratorilor, respectiv a directoratului, se va depune la oficiul registrului comertului si se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, impreuna cu bilantul final de lichidare”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *